artikkel

Annetuste kogumise hea tava – kellele ja miks?

laine
29. aprill 2024
Foto:

Annetuste kogumise usaldusväärsus on iga annetusi koguva organisatsiooni eesmärk ja väljakutse ning tagab annetajale teadmise, et tema abi jõuab õigesse kohta. Õnneks on nii annetajate kui ka annetuste kogujate elu lihtsustamiseks välja töötatud annetuste kogumise hea tava!

Alates 29. aprillist tutvustavad annetuste kogumise hea tavaga liitunud organisatsioonid oma kanalites, miks nemad järgivad annetuste kogumise head tava ja mida see tähendab neile ja nende annetajatele.

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka annetajate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani. Tänaseks on annetuste kogumise hea tavaga liitunud üle 150 organisatsiooni, kaasa arvatud Vabaühenduste Liit. Meie jaoks tähendab hea tava järgimine vastutust annetajate ja laiemalt kodanikuühiskonna ees, et meie tegevus oleks võimalikult mõjus ja meile usaldatud ressursse kasutataks heaperemehelikult.

Kui sinu organisatsioon kogub samuti annetusi ning soovib seda enda jaoks strateegiliselt mõtestada ja arendada, siis liitu ka hea tava ja annetuste kogujate võrgustikuga! Kirjuta oma huvist annetuste kogujate võrgustiku eestvedajale Heleenele aadressil heleene@heakodanik.ee.

Fotol annetuste kogujate võrgustiku kohtumine 2022. aasta aprillis Mondos.