Uudised

ARVA: Kuidas valida vabaühendusi, kellele maksta kuriteo hüvitist

laine uudised-laine
15. oktoober 2018
Kriminaalmenetluse saab Eestis lõpetada n-ö oportuniteediga, kui süü pole suur ja süüdistatav heastab kahju. Üheks niisuguseks võimaluseks on üldkasulik töö, teiseks kindla summa maksmine riigituludesse. Aastaid on seaduses olnud kolmas võimalus maksta raha ka „sihtotstarbeliseks kasutamiseks üldsuse huvides“, aga kuna täpsemat korda pole välja töötatud, ei saa prokurörid seda ettepanekut kohtule teha. Nüüd otsib Justiitsministeerium head viisi leidmaks vabaühendusi, kelle vahel samuti valida saaks.

Jutt võib käia kokku mitmesajast tuhandest eurost aastas.

Esiteks tundub mõistlik, kui vabaühendus tegutseks selles piirkonnas või valdkonnas, kus kahju põhjustati. Nii võiks näiteks lähisuhtevägivalla karistuskokkulepe hõlmata maksmist naiste varjupaigale, või reostuse eest keskkonnaorganisatsioonile. Kõigis vald- ja piirkondades aga ilmselt igal teemal ühinguid ei tegutse, raske oleks otsustada ka selge ohvrita ehk majanduskuritegude või korruptsiooni puhul, milline vabaühendus siis sobiks.

Senise mõttetöö järel on laual mõned variandid:

  1. Kasutada äriregistrit, piir- ja valdkondki filtreerides, ent aadressid ega EMTAKi koodid ei anna piisavalt infot, kus üks ühing tegelikult tegutseda võib. Tulevikus peaks olema ehk võimalik ühel ühingul mitmeid koode valida?
  2. Üsna lihtne variant on võtta aluseks juba riigi poolt tunnustatud avalikes huvides ja heategevuslikud (mis peaks olema nagunii tingimuseks) tulumaksusoodustuse nimekirjas olevad ühingud, keda on umbes kaks ja pool tuhat. Ent taas on lõpuks valikus kümneid või sadu organisatsioone. Valida viimases faasis loosiga?
  3. Luua uus nimekiri, kuhu kandmist saab igaüks taotleda ja oma tegevuse vald- ja piirkonnad ise määrata. Avalikes huvides ja kasumitaotluseta tegutsemist hindaks sel juhul ministeerium ja nimekirja muudetaks ehk paar korda aastas. See tundub digiajastul jälle natuke liiga kohmakas ja aeganõudev ning ametnikul ei pruugi piisavat pädevust olla ühingute üle otsustamisel.

Nii et tegelikult ei ole ühtki väga head mõtet. Kel on paremaid või poolt- ja vastuargumente siinsetele, kirjutab nädala jooksul alari@heakodanik.ee.