Uudised

EMSLis 2. nädalal

laine uudised-laine
11. jaanuar 2016

Teisipäev

Maris osaleb Eesti Koostöö Kogu seminaril “Riigipidamisest sotsiaalreformideni”.

Anna aitab ohjata arutelu, kus koos annetuste kogujatega otsime koostöökohti annetamise õiguskeskkonna parandamisel ning jagame ägedamaid välismaiseid kogemusi.

Neljapäev

Aljona ja Maris viivad Viljandis läbi Kogukonnapraktika teemalist infopäeva vabaühendustele.