Uudised

EMSLis 20. nädalal

laine uudised-laine
23. mai 2016

teisipäev

Maris viib Norra/EMP Vabaühenduste fondi lõpuüritusel läbi arutelu toetatud projektide mõjust.

Helen ja Aljona kohtuvad Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi 11. klasside noortega, et tutvustada kodanikuühiskonda ja kogukonnapraktikat. Noored suunduvad seejärel peagi Raplamaa vabaühendustesse kogukonnapraktikat tegema.

kolmapäev

Maris osaleb EL vahendite seirekomisjoni koosolekul.

Maria osaleb heade annetusekogujate võrgustiku arutelul “Kuidas hoida abivajaja privaatsust?”

neljapäev

Riigikantseleis saab kokku sotsiaalse innovatsiooni rakkerühm, et vaadata üle töörühmade töö tulemused ning valida välja tegevused, millega edasi töötada.

reede

Kohtume üldkoosolekul. Kes liikmetest ei ole end veel registreerinud või siis sõpra volitanud, tehkem seda www.ngo.ee/yldkoosolek16.