artikkel

Kasvav huvi waldorfhariduse vastu

laine
Piret Põld 13. jaanuar 2020
Foto: erakogu

Hea Kodaniku talvenumbris küsisime vabaühendustelt ja aktiivsetelt kodanikelt üle Eesti, kas on elu väljaspool Tallinna. Lääne-Virumaal koolipere loomisest kirjutab Piret Põld Rakvere Vabakooli Seltsist.

Elu maal võib olla kordades põnevam kui linnas. Võimalused ja hakkamasaamine sõltuvad inimestest, kes on sinu ümber. Väikelinn soodustab ühtset ideed kandvate kogukondade arengut. Rakvere Waldorfkooli kiire kasv ja laienemine on üllatanud kooli asutajaid endidki. Üheksa aastat tagasi vaid seitsme lapsega alustanud kool on kasvanud tänaseks rohkem kui kahesaja õpilasega põhikooliks, mille juurde kuulub viieteistkümne lapsega lasteaed. Seejuures kasvab huvi gümnaasiumi loomise vastu.

Koolil on tänaseks kaks õppehoonet Pikal tänaval ja Vallikraavi tänaval, mille vahel liigub koolipere üle iidse Rakvere Vallimäe. Valmisolek õppetöö arendamiseks ja erinevate, ka linnarahvale avatud ürituste korraldamiseks on kindlasti suurem kui väljaehitatud ruumid võimaldavad. Erakooli pidamise võtmeküsimuseks ongi kohaliku kogukonna toetus ja huvi.

Suurim väljakutse maal on ühendusteed. Maakonna ääremaadelt keskusesse kooli jõudmine nõuab kogu pere pühendumist ja vahendeid. Rakvere Waldorfkooli käib igapäevaselt kohal ka naabermaakondade lapsi. Lapsevanemad hindavad keskkonda ja õpetamise viisi, mis loob eeldused vaba inimese kasvamiseks.

Rakvere Waldorfkool ei ole ainult kool ja lasteaed, vaid pakub võimalusi ka lapsevanematele. Mõiste koolipere on õigustatud, sest olulisematel sündmustel on kohal ka lapsevanemad, kes toimetavad koos lastega. Alati on võimalik leida endale valdkond, milles sul on kogemusi, mis sind puudutab, ja seltsi tegemistes kaasa lüüa. Koolipeod, laadad, etendused, väljasõidud ja klassiüritused ei möödu vanemate panuseta ja see ühendab. Lapsevanemana tunned sa ennast pere liikmena. Kooli ja lasteaeda majandav Rakvere Vabakooli Selts otsib võimalusi targaks arenguks, sest huvi waldorfhariduse vastu üha kasvab. 

Ilmus Hea Kodaniku talvenumbris.

Hea Kodaniku artiklid valmivad vabatahtlikkuse alusel, kuid tellimise, toimetamise ja ajakirjakaante vahele seadmisega kaasnevad paratamatud kulud. Kui sulle meeldivad Hea Kodaniku artiklid ning tahad toetada nende ilmumist ka edaspidi, toeta meid siin: https://heakodanik.ee/toeta.