Uudised

KÜSK ootab taotlusi arenguhüppe toetamiseks

laine uudised-laine
5. oktoober 2016

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) annab teada, et juba neljandat korda toimuv arenguhüppe taotlusvoor ootab jällegi vabaühenduste projekte, mis keskenduvad organisatsiooni võimekuste suurendamisele.

2017. aastal on rahastaja arenguhüppe vooru aga veidi ümber teinud – jaganud selle kaheks. Esimese fookuseks on inimeste võimestamine ja teise fookuseks ühingu majandusliku elujõulisuse arendamine.

Esimesse vooru, 17. jaanuariks oodatakse seega projekte, mis keskenduvad ühingutes toimetavate inimeste võimestamisele, nende teadmiste ja oskuste arendamisele, et ühing tõhusamalt oma eesmärkideni suudaks jõuda. Sellest voorust investeeringuid, ehitus- ja remonditöid ei toetata. Teise taotlusvooru tähtaeg tuleb juunis.

Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma arenguvajadustest. Analüüsi tulemustest lähtuvalt peab valima projekti fookuse(d) ehk tegevusvõimekuse(d), mida arendada. Projektiga võib arendada nii ühte kui ka mitut võimekust ning seegi valik peab olema selgelt põhjendatud.

Piirkondlikult tegutsevad ühingud saavad ühe projekti jaoks toetust küsida 9000 eurot ning üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt tegutsejad 12 000 eurot. Toetusraha saame jagada vastavalt 180 000 ja 100 000 eurot.

Projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. aprill 2017 – 30. aprill 2018. Et oleks võimalik hinnata projekti tulemusi, eeldatakse, et see kestab vähemalt 8 kuud.

Arenguhüppe taotlusvooru ja teiste KÜSKi toetusvõimaluste kohta kuuleb pikemalt ka oktoobrikuus toimuvatel infopäevadel.

Täpsemad tingimused, infopäevade ajad ja praktilised abimaterjalid analüüsi tegemiseks ja projekti planeerimiseks leiad: http://kysk.ee/taotlusvoorud/ah17

Lisainfo:
Mari-Liis Dolenko,
tel 655 6423,
e-post: mariliis@kysk.ee