Uudised

Loomakaitsjad kutsuvad karistama kassi- ja koeranahast toodetega kauplemist

laine uudised-laine
17. oktoober 2016
Eesti Loomakaitse Selts (ELS) kutsub üles Maaeluministeeriumi ning Veterinaar- ja Toiduametit  asuma ühiselt töötama välja eeskirju, mis võimaldaksid võtta vastutusele kassi- ja koeranahast toodetega kauplejaid.

Tänavu 9. oktoobril postitati kuulutusteportaali Osta.ee kaslase naha oksjonikuulutus. Kuulutuse juures olevatest selgitustest ning piltidelt ei selgunud päris üheselt, millise kaslase nahaga tegu on, kuid kuulutusest ja selle all olevatest kommentaaridest jäi Eesti Loomakaitse Seltsile (ELS) tugev kahtlus, et tegemist võiks olla tavalise kodukassi nahaga.

Tänaseks on oksjon  küll suletud, kuid ELS pöörab tähelepanu sellele, et vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EÜ) nr 1523/2007 on keelatud koera ja nii kodustatud kui kodustamata kassi alaliigi karusnahast tehtud toodete turule viimine, import ja eksport Euroopa Liidus. Samuti näeb antud määrus ette, et liikmesriigid peavad kehtestama eeskirjad karistuste kohta, mida rakendatakse käesoleva määruse rikkumise korral, ning võtma asutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada nende kohaldamine. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid olid kohustatud teatama neist sätetest komisjonile 31. detsembriks 2008 ning teavitama viivitamatult nende edaspidistest muudatustest.

„ELSile teadaolevalt oli meedias juttu kodukassi karusnahast tehtud kasuka müügist ka aastal 2012. Kahjuks puuduvad Eestis siiani karistused määruse sätete rikkumise kohta, kuigi juba 2012. aastal lubas Keskonnainspektsioon Veterinaar- ja Toiduametit sellest teavitada. Praegusel juhul tõdevad ka ametnikud, et piirduda saab üksnes suulise hoiatusega,“ sõnas ELSi hädajuhtumite juht Maaja Mäll ning lisas, et tänaseks on juba kassinahast kasuka müügi juhtumist möödunud neli aastat, aga eeskirju pole ikka veel ja sellest tulenevalt pole siiamaani ka karistusi.

ELS palub Veterinaar- ja Toiduametil tegeleda viivitamatult koostöös Maaeluministeeriumiga eeskirjade väljatöötamisega, mis oleksid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1523/2007ga.

Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aastast tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abi vajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine.

Lisainfo:
Mariann Prooses
Kommunikatsioonijuht
Eesti Loomakaitse Selts
+372 5694 5773
mariann.prooses@loomakaitse.ee