artikkel

Mida õppida Slava Ukraini kogemustest?

laine
11. detsember 2023
Foto:


Slava Ukraini MTÜ-l on alates 2023. aasta suvest uus juht ja meeskond ning paika pandud uued tööprotsessid. Slava Ukraini juht Anu Viltrop rääkis organisatsiooni annetuste kogumise hea tavaga liitumise puhul annetuste kogujate võrgustikule, mida kõik annetusi koguvad organisatsioonid Slava Ukraini kogemustest õppida saavad. Jagame tema peamisi tähelepanekuid.

– Põhikirjas seatud eesmärgid annavad organisatsiooni tegevusele fookuse ja aitavad seda hoida

MTÜ põhikirjas tuuakse välja organisatsiooni eesmärgid. Oluline on, et eesmärgid oleksid sõnastatud piisavalt konkreetselt, et neile saaks toetuda tegevuste planeerimisel ning sõnastus aitaks vältida tegevuste laiali valgumist. Ükski organisatsioon ei saa oma valdkonnas kõike teha, seega on oluline määratleda oma fookus ja sellest kinni hoida, et oma eesmärkide piires tegutseda võimalikult mõjusalt.

– Kollektiivne otsustamine ja ühiselt kokku lepitud tööprotsessid

Slava Ukraini kasvas ootamatult kiiresti ootamatult suureks, meeskond aga järele ei kasvanud. Tänaseks on Slava Ukrainil kirja pandud nii otsustus- kui tööprotsessid ning vastutus jagatud juhi, meeskonna, liikmete ja nõukogu vahel. Nii on tagatud, et ükski organisatsiooni osapool ei saa ainuisikuliselt ega teiste teadmata otsuseid vastu võtta ning kõik tegevused toimuvad varasemalt kokku lepitud alustel.

– Läbiv läbipaistvus

Läbimõeldud ja kirja pandud tööprotsessid parandavad organisatsioonisisest läbipaistvust, kuid annetusi koguva organisatsiooni toimimiseks ja annetajate usalduse välja teenimiseks on sama olulisel kohal organisatsioonist välja minev kommunikatsioon ja selle läbipaistvus. Mida saab selleks ära teha? Esiteks, ülevaade jooksvatest tuludest ja kuludest. Milliste eesmärkide jaoks annetusi kogutakse? Kui palju vajaminevast summast on hetkel kogunenud? Mida selle summa eest juba eesmärgi poole jõudmiseks ära tehtud on? Kas ja kui suur osakaal annetustest läheb halduskulude katmiseks? See kõik on info, mis annab annetajale kindlustunde, et tema annetus on loonud mõju. Infot saab annetajale jagada läbi regulaarsete uudiskirjade, veebis blogipostitustena, oma sotsiaalmeediakanalites ja otsepöördumiste kaudu nende annetajate poole, kes on selleks oma kontakti andnud. Slava Ukraini uus meeskond on lahendanud annetuste kasutamise info edasi andmise detailse täieneva tabeli kujul.