Uudised

MISA ootab õpilasi arutlema noorte rollist ühiskonnas

laine uudised-laine
12. oktoober 2015

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kutsub kõiki üldhariduskoolide 7.-12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilasi osalema esseekonkursil „Kuidas ning milles saaksid noored olla kasulikud Eesti ühiskonnale?“. Noorte esseevormis arvamuslugusid ootab MISA 12.–28. oktoobrini 2015.

„Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga oleme noortele suunatud esseekonkurssi korraldamas juba viiendat korda.  Tänavuse konkursi põhiteemaks on „Kuidas ning milles saaksid noored olla kasulikud Eesti ühiskonnale?“, tutvustas konkurssi MISA arenduskeskuse valdkonnajuht Toivo Sikk. „Teema valikul sai otsu stavaks meie soov näha noori veel rohkem panustamas erinevatesse laiemat üldsust puudutavatesse ettevõtmistesse ja kodanikualgatustesse. Usume, et läbi oma rolli lahtimõtestamise tajuvad noored enam ka ise, kui palju nad saavad tegelikult enda ja seeläbi ka teiste Eesti inimeste igapäevaelu paremaksmuutmisesse panustada,“ kommenteeris Toivo Sikk essee temavalikut.

Kuni kahe lehekülje pikkust (3600 tähemärki) esseed saab edastada kuni 28. oktoobrini 2015 e-posti aadressil essee@meis.ee. Esseele tuleb lisada autori nimi, kooli nimetus ja ka klassi või rühma number, samuti märkida juurde ka kontakttelefon ning e-posti aadress.

Esseekonkursi hindamine toimub sellest aastast kolmes kategoorias. Eraldi hinnatakse 7.– 9. klassi õpilaste, 10. – 12. klassi õpilaste ja kutseõppeasutuste õpilaste esseid. Kõikides kategooriates antakse välj a 1 esikoht, 2 teist ja 2 kolmandat kohta ning ergutusauhinnad. Parimaid esseede kirjutajaid tunnustatakse 21. jaanuaril 2016 Mustpeade Majas toimuval esseekonkursside ja kodanikupäevaviktoriini parimate austamisüritusel. Kõigi auhinnatud õpilaste esseed avaldatakse  trükises „Kuidas ning milles saaksid noored olla kasulikud Eesti ühiskonnale?“.

Lisainfo:
Toivo Sikk,
MISA arenduskeskuse valdkonnajuht,
tel 659 9850,
e-post: toivo.sikk@meis.ee