artikkel

Pelgulinna riigigümnaasiumi fookuses on jätkusuutlikkus

laine
23. märts 2023
Foto:

Tänavu septembris alustavad Tallinnas õppetööd kolm uut kooli: Pelgulinna, Tõnismäe ja Mustamäe riigigümnaasiumid. Pelgulinna riigigümnaasium on seadnud sihiks keskenduda jätkusuutlikkusele ning keerukate ühiskondlike väljakutsete lahendamisele. Kooli fookuses on keskkonna ja demokraatia jätkusuutlikkus, mis kajastub valikainetes ning selleski, et kool teeb koostööd nii teiste haridusasutustega kui ka MTÜ-dega. PERG on võtnud eesmärgiks ka kogukondlikkuse ning kooli luues lähtutakse põhimõttest “vastutame oma mõju eest”. 

Tallinna riigigümnaasiumid on uued, just gümnaasiumiastmele mõeldud koolid, mis lähtuvad gümnaasiumiealiste õpilaste vajadustest ka oma õppekorralduses ning pakuvad suurt hulka valikaineid, et anda õpilastele rohkem vabadust oma õpitee kujundamisel. 

Täpsemat infot Pelgulinna riigigümnaasiumi kohta leiab kooli kodulehel perg.ee.

Fotol augustis Kolde puiesteel valmiva koolihoone visuaal (arhitektuuribüroo MUST).