Uudised

Täna tähistatakse üle maailma rahvusvahelist hariduse päeva

laine uudised-laine
24. jaanuar 2020

Sel aastal on päeva keskseks teemaks õppimine inimeste, planeedi, õitsengu ja rahu nimel ning päeva tähistatakse nii UNESCO peakorteris Pariisis kui ÜRO peakorteris New Yorkis.

Üleilmse hariduse päeva tähistamise eesmärgiks on tõmmata tähelepanu haridusele kui inimõigusele ning ainsale võimaluse, kuidas inimkonna ees seisvatele probleemidele lahendusi leida, sest nii üleilmseid kui kohalikke probleeme saavad lahendada vaid haritud, aktiivsed ja hoolivad kodanikud.

Arengukoostöö Ümarlaua juhataja Agne Kuimet leiab, et haridus on inimkonna kestva arengu suurim eesmärk.  „Me oleme üle maailma otsustanud tegeleda kestliku arengu eesmärkidega, mida on 17 ning millest üks, neljas, on suunatud kvaliteetse hariduse tagamiseks üle maailma. Samas on see üks kõige olulisem, et saada aru kõigist teistest kestliku arengu eesmärkidest ning sellest, kuidas üldse maailm meie ümber töötab. Kui maailmaharidus aitab meil aru saada globaalsetest süsteemidest, siis maailmakodanikuharidus annab meile ka vahendid, käitumaks aktiivsete ja vastutustundlike kodanikena ka väljaspool oma riiki – kogu maailmas. Maailmakodanikuharidus peab olema kättesaadav igas vanusegrupis ning nende jaoks atraktiivselt – nii formaalse kui mitteformaalses õppena.“

Üks ÜRO kestliku arengu eesmärke on tagada 2030. aastaks kõikidele tüdrukutele ja poistele tasuta, õiglane ja kvaliteetne alg- ja keskharidus. Ja tagada, et kõik õppurid omandavad teadmised ja oskused kestliku arengu toetamiseks. See tähendab muuhulgas teadmisi kestlikust arengust ja säästvast eluviisist, inimõigustest, soolisest võrdõiguslikkusest, rahu ja vägivallatu kultuuri edendamisest, maailmakodanikuks olemisest ja kultuurilise mitmekesisuse hindamisest ning kultuuri osast säästva arengu saavutamisel.

Arengukoostöö Ümarlaud esindab Eesti vabaühendusi, mis tegelevad arengukoostöö, maailmahariduse ja kestliku arengu teemadega.

Lisainfo:
Mart Valner
Arengukoostöö Ümarlaud / Estonian Roundtable for Development Cooperation
+372 58040890
Telliskivi 60a, A3, 10412 Tallinn
www.terveilm.ee I www.facebook.ee/terveilm