artikkel

Käivitame vabakonna juhtimisvaldkonna uuringu 

laine
26. september 2022
Foto:

Oleme vabaühenduste juhtide toetamiseks koolitusi korraldanud, võrgustikke loonud, kompetentsimudeli koostanud, tänu Aktiivsete Kodanike Fondi toele tulevikujuhtide arenguprogrammi ellu viinud ja infot jaganud. 

Neid tegevusi planeerides oleme juhtidelt endilt sisendit küsinud ja neil enda pädevusi hinnata palunud. Sel sügisel soovime koostöös antropoloog Sigrid Solnikuga uurida, milline on teiste vabaühendustes toimetavate inimeste vaade juhtimisele. Erinevate perspektiivide lisamine täna olemasolevale teadmisele ning enesehindamisele võimaldab meil juhtidele pakutavat tuge veel paremini disainida.  

Uuringusse kutsume juhuvalimi alusel osalema erinevate vabaühenduste töötajaid, kelle käest küsime intervjuudes, millisena nemad valdkonna juhtimist näevad, mida kõrvaltvaatajate ja meeskonnaliikmetena juhtidele soovitavad või oma kogemuse pinnalt õppimis- ja arengukohtadena välja toovad. Intervjuude eesmärk ei ole koguda tagasisidet konkreetsete inimeste kohta. Uuringu loodame valmis saada uueks aastaks, vestlused viime läbi oktoobris-novembris, et siis detsembris kogutud materjali analüüsida ja taipamised kirja saada. Kui Sinu postkasti potsatab intervjuupalve, tule kindlasti oma mõtteid jagama! 

Aitäh kõigile mõistva ja koostöise suhtumise eest! 

Küsimused suunake julgelt Vabaühenduste Liidu juhatajale Kai Klandorfile aadressil kai@heakodanik.ee.