Uudised

Vabaühendustes 35. nädalal

laine uudised-laine
29. august 2022

Siia koondame uudised nädala jooksul Vabaühenduste Liidu liikmesorganisatsioonides ja teisteski ühingutes toimunu kohta.

Inimõiguste Keskus kutsub tegema koostööd Ukraina pagulastele ürituste korraldamisel.

Korruptsioonivaba Eesti korraldab 20. septembril kell 10-15 seminari Tegelike kasusaajate andmestik: milleks ja kellele?

Jätkusuutlikkuse festival Impact Day otsib mõjukõnelejat.

Loomus kutsub üles toetama Euroopa kodanikualgatust “Julmust vältiv kosmeetika – loomkatsetevaba Euroopa” ehk “Save Cruelty Free Cosmetics”.

Justiitsministeerium ootab ettepanekuid inimeste kohta, kellele võiks anda kodanikujulguse aumärgi.

Vaata lisa infokirjadest:

Eesti Inimõiguste Keskus

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Integratsiooni Sihtasutus