Uudised

Eesti Loomakaitse Selts: Lemmikloom ei ole ainult üheks suveks

laine uudised-laine
29. august 2018
Lemmikloomade hülgamine on jätkuvalt laialdane probleem. Hülgamiste arv suureneb igal aastal just suve lõppedes, mistõttu korraldab Eesti Loomakaitse Selts ka sellel aastal kampaania „Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?”. Selle raames tuletatakse inimestele meelde, et lemmiklooma võtuga kaasneb vastutus looma heaolu ees ja kutsutakse inimesi ülesse märkama hüljatud lemmiklooma.

Enne lemmiklooma võtmist tuleb mõelda, kas ollakse suuteline looma eest hoolitsema ja vastutama tema eluea lõpuni. „Kahjuks leidub endiselt väga palju inimesi, kes looma võttu läbi ei mõtle ja esimesete takistuste tekkimisel lemmiku ära annavad või lausa hülgavad. Harvad ei ole ka juhtumid, kus loom jäetakse üksi aianurka, ilma hoolest ja tähelepanust,” kommenteerib Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Kaisa Kaljurand. „Looma näol ei ole tegu asjaga, mille võib ilma tagajärgedeta minema visata või ära anda. Omaniku vahetus või lausa hülgamine võib loomale mõjuda negatiivselt lemmiku vaimsele kui ka füüsilisele tervisele. Lisaks võib hüljatud loomadest kasvada vaid loetud aastatega paarisaja pealine metsik loomakoloonia, mis vaevleb haiguste, külma ja nälja käes,” selgitab Kaljurand.

Vastutustundetud lemmiklooma omanikud ei tekita kahju üksnes loomale vaid kogu ühiskonnale, kes läbi kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute peab kurva saatusega loomadega tegelema. 2017. aastal laekus ELSi infoliinile üle 3000 teate, millest märkimisväärse osa moodustasid teated väärkoheldud ja hüljatud loomades. Lisaks tegeles selts 3 suure kassikolooniaga. Varjupaikade MTÜ tegeles eelmisel aastal ligi 4000 loomaga, kelledest oma koju läks tagasi vaid 643. Seesugused numbrid toovad kaasa ka suure ressursikulu. Eesti Loomakaitse Selts kulutas eelmisel aastal hüljatud loomade abistamiseks ja probleemidega tegelemiseks üle 45 tuhande euro ja rohkem kui 5000 töötundi. Kohalikel omavalitsustel kulub hulkuvate ja hüljatud loomadega tegelemiseks kokku rohkem kui miljon eurot aastas.

Kampaania raames kutsub Eesti Loomakaitse Selts ülesse inimesi kaaluma looma võttu ja lemmiklooma võttes olema valmis tema eest vastutama igas olukorras. Lisaks tuletab selts meelde, et lemmiklooma, sealhulgas ka kassi, koht ei ole tänaval ega metsas ja palub teatada seesugusesse olukorda sattunud loomadest ELSi infoliinile 5267117, info@loomakaitse.ee.

Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aasta kevadest tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abivajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Missiooni viiakse ellu loomade otsese abistamise, avalikkuse teavitamise, inimeste koolitamise ning õigusloomes osalemise ja loomakaitsealase järelevalve teel. 

Lisateave:

Geit Karurahu

Kommunikatsiooni- ja turundusjuht

+372 55505009

geit.karurahu@loomakaitse.ee