Uudised

Eesti Pagulasabi jätkab rändetaustaga mudilaste kohanemise toetamist lasteaedades

laine uudised-laine
23. märts 2021

Eesti Pagulasabi jätkab 2021. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi toel lastega töötavate spetsialistide nõustamist ja koolitamist, et rändetaustaga lapsed leiaksid end Eestisse jõudes erinevaid kultuure toetavast keskkonnast. Selleks nõustatakse tänavu kuni kümmet lasteaiarühma ning kavandatakse mitmeid koolitusi.

“Mullu keskendusime nõustamismetoodika väljatöötamisele ning pilootimisele, et pakkuda lasteaedadele sisukamat ja põhjalikumat tuge, kui seda võimaldab koolitus. Tänavu saame kohe täie hooga nõustamistegevustega alustada,” ütles Eesti Pagulasabi tugiteenuste juht Anu Viltrop. Nõustamistegevustesse panustavad lisaks Eesti Pagulasabi töötajatele ka Tartu Terakese lasteaia õpetaja Kadri Karlis ning Haapsalu lasteaia Tareke õpetaja Jane Möll.

Viltropi sõnul pakub pandeemia rohkelt väljakutseid ka lasteaedade õpetajatele. “Seetõttu kavandame juba traditsiooniliseks saanud Avatud Alguse koolitustele lisaks e-ürituste sarja, et lasteaiaõpetajad saaksid uusi teadmisi, aga ka vahetada omavahel kogemusi, kuidas toetada rändetaustaga laste kohanemist niivõrd iseäralikus olukorras nagu täna,” rääkis Viltrop.

Kui olukord riigis võimaldab, viiakse suvel läbi kaks laagrit 7-12 aastastele lastele, et turgutada pagulaslaste vaimset heaolu ning pakkuda neile võimalust leida sõpru Eesti laste seast. Laagrite tegevused keskenduvad enamasti loovust arendavatele mängudele ning kohaliku looduse tundmaõppimisele.

Eesti Pagulasabi lastelaagrite korraldaja Mariel Värk tõi eelkõige välja näost näkku suhtluse olulisuse. “Kindlasti saavad lapsed rõõmu lihtsalt koosolemisest ja vabas looduses aja veetmisest, ujumisest ning marjade korjamisest,” ütles Värk ja lisas, et koroonalainete ajal on lapsed pidanud väga palju kodus isolatsioonis olema ja ekraani taga istuma. Laager pakub head võimalust vahetuks suhtluseks, aidates ennetada ka vaimse tervise probleeme.

Tegevusi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo:
Anu Viltrop
5665 9118