Uudised

Eesti Skautide Ühing saab 27 aastaseks

laine uudised-laine
13. juuni 2022

Eesti Skautide Ühing saab 27 aastaseks. Suur tänu kõigile vabatahtlikele, tänu kellele on organisatsioon loodud, juhitud ning juba 27 aastat kvaliteetset noorsootööd pakutud.

10. juunil 1995. aastal loodi noorteorganisatsioon, mille eesmärgiks täna on toetada noori nende arengus, et neist saaksid aktiivsed ühiskonnaliikmed. Organisatsioon toimib vabatahtlikkuse alusel – st nii noortega tegelevad juhid kui ka organisatsiooni juhatus tegutsevad vabatahtlikena oma põhitöö, pere ja teiste hobide kõrvalt. 17. jaanuarist 1996 kuulub Eesti Skautide Ühing ülemaailmsesse skaudiorganisatsiooni WOSM(World Organization of the Scout Movement), kus on kokku üle 50 miljoni liikme.

Eesti Skautide Ühingusse kuuluvad 6-26-aastased noored, kes õpivad läbi mängu ja aktiivsete tegevuste. Osalejad saavad ennast turvalises keskkonnas proovile panna olukordades, mida formaalne haridus ja noore igapäevaelu alati ei võimalda. Seeläbi saab noor eakohaste ülesannete kaudu omandada ja praktiseerida nii juhtimis- ja meeskonnatööoskusi kui ka näiteks keskkonnasõbralikku mõtteviisi ja ürituste korraldamist. Organisatsiooni saab kuuluda igaüks, olenemata soost, rahvusest, religioonist või ka perekonna majanduslikust võimekusest.

Eesti Skautide Ühingu peaskaut Siim Maripuu: „Olen organisatsiooni kuulumise 16 aasta jooksul näinud hulgaliselt häbelikke ja tagasihoidlikke lapsi, kes tänaseks on julged, ettevõtlikud ja eneseteadlikud noored. Nad julgevad seista oma soovide ja huvide eest. Noore arengu nägemine annabki energiat ja motivatsiooni järjepidevalt vabatahtlikuna panustada, sest see on ju investeering meie kõigi tulevikku.“

„Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilise partnerina panustame noortevaldkonna eesmärkide täitumisse. Suurte ja pikemaajalisemate tulemuste kõrval motiveerib aga tegelikult vabatahtlikuna panustama just noore naeratus ja rahulolu kui ta on saavutanud midagi, mida ta enne ei osanud. On selleks siis näiteks mõni väike sõlm või hoopis 200 osalejaga laager“ ütles Eesti Skautide Ühingu esimees Ragnar Luup.

Eesti Skautide Ühing(ESÜ) on enam kui 1000 liikmega noorteorganisatsioon. 2018. aastal Kantar Emori poolt läbi viidud uuringu kohaselt on ESÜ tuntuim omataoliste sealt. 2020. aastal Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi poolt avalikustatud mõju-uuringu tulemuste põhjal saab väita, et skautlus arendab noorel mõtestamisvõimet ja oskusi oma tegevuse eesmärgipäraselt kavandada ning kommunikeerida. Skautlus mõjutab positiivselt enesearengule, enesetõhususele ja vajalike teadmiste ja oskuste omandamisele, mis tulevad kasuks edaspidises elus.