Uudised

Heateo Mõjufond panustab kinnipeetavaid ning kodutuid koeri ühendavasse algatusse Käpp ja Käsi

laine uudised-laine
24. november 2018
Heateo SA loodud Mõjufond toetab järgmisel kolmel aastal kinnipeetavate korduvkuritegevuse vähendamisega tegelevat algatust Käpp ja Käsi. Programmi on piloteeritud alates 2018. aasta algusest koostöös Tallinna ja Tartu Vanglaga. Toetuse eesmärk on järgmistel aastatel programmi areneda ja laieneda teistesse vanglatesse. 

Käpp ja Käsi algatuse eesmärk on tõsta kinnipeetavate  motivatsiooni ühiskonda tagasi integreerumiseks, vähendada korduvkuritegevust ning aidata kinnipeetavate  poolt treenitud varjupaigakoertel leida endale kodu. Tänaseks on Käpp ja Käsi lõpetanud ka esimesed pilootprogrammid koostöös Tallinna ja Tartu Vanglaga. Piloodi lõppedes leidsid kõik osalenud koerad endale kodu ning vangid tõid välja koertega töötamisel kannatlikkuse arendamise.

Heateo Sihtasutuse tegevjuhi Pirkko Valge sõnul otsustas Mõjufond panustada Käpp ja Käsi tegemistesse, kuna kinnipeetute edukas taasühiskonnastamine on aluseks turvalisuse kasvule meie kõigi jaoks. „Esimene piloot näitas selgelt, et sellel lähenemisel on positiivsed kasud nii kinnipeetavate kui ka koerte jaoks. Seetõttu otsustamise algatusse panustada nii rahaliselt kui ka meie teadmiste ja ajaga. Esimese perioodi rahaline toetus meeskonnale on 20 000€,” lisas Valge.

Käpp ja Käsi meeskond hindab väga kõrgelt,  et erainvestorite toel tegutsev Heateo Mõjufondi nõukogu on võtnud eesmärgiks investeerida sotsiaalsesse mõjusse Eestis. “See on Eesti kontekstis nii uudse mõtteviisiga fond ning meie jaoks on väga tähendusrikas, et ollakse valmis investeerima ka teemasse nagu korduvkuritegevus ennetamine ja vanglas karistust kandvate inimeste ühiskonda tagasi sulandumine.  Tegeleme just selle teemaga,, sest peaaegu kõik Eestis vanglas karistust kandvad inimesed saavad varem või hiljem vanglast välja ning on meie kõigi huvides, et nende sotsiaalsed oskused ja enesejuhtimise võimed oleksid tasemel,” selgitas Käpp ja Käsi liige Minna Sild.  

Eestis on hinnanguliselt 3000 vangi, mistõttu on potentsiaalne nõudlus Käpp ja Käsi tegevusele suur. Täna sooritab ligi 35%  vabanenud vangidest aasta jooksul uue kuriteo. Programmi tulemusena loodetakse näha osalenud kinnipeetavate kuritegude taassooritamise vähenemist ja sotsiaalsete ning enesejuhtimise oskuste paranemist. Programmi läbinud koertele võiks tähendada 8-nädalase tsükli lõpetamine kiiremat püsikodu leidmist.

Käpp ja Käsi on välja kasvanud Heateo SA ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali loodud NULA inkubaatorist ning algatus on saanud inspiratsiooni sarnastelt näidetelt maailmas, − USAs, Suurbritannias, Hollandis, Portugalis − mida on mõnes riigis juba aastakümneid tulemuslikult ellu viidud.

Heateo Mõjufondi on panustanud mitmed Eesti eraisikud ja ettevõtjad. Fondi mahuks on 500 000 eurot. Mõjufond toetab algatusi, millel on üle-eestiline potentsiaal. Algatuste juures hinnatakse põhjalikult nii lahendust, mõju hindamise mudelit kui ka organisatsiooni võimekust. Tänaseks on toetatud lisaks Käpp ja Käsi algatusele Kiusamisvaba Kooli ning SPIN-programmi. Esmase huvi üles näitamiseks tuleb täita lühike ankeet Heateo kodulehel www.heategu.ee/mõjufond.

Heateo Sihtasutus käivitab ja kasvatab algatusi, mis lahendavad teravaid ühiskondlikke probleeme Eestis. Heategu on käivitanud koos Eestist hoolivate eraisikute ja ettevõtetega oma 15 tegevusaasta jooksul mitmeid üle-eestilisi algatusi nagu Uuskasutuskeskus, Noored Kooli ja Kiusamisvaba Kool. Koos Swedbankiga käivitati 10 aastat tagasi annetuskeskkond „Ma armastan aidata“.