Uudised

Lastekaitse Liit edastas Eesti erakondadele ettepanekud Eesti laste õiguste ja heaolu tagamiseks

laine uudised-laine
12. september 2018
Lastekaitse Liit edastas täna kõikidele Eesti erakondadele ettepanekud Eesti laste õiguste ja heaolu tagamiseks. Liit loodab, et tehtud ettepanekud leiavad koha järgmisel aastal toimuvate Riigikogu valimiste eel loodavates erakondade valimisplatvormides, aidates nii kinnistada Eesti kui lapsesõbraliku ühiskonna kuvandit. Ettepanekud on koostatud tuginedes valdkondlikele uuringutele ja arengukavadele, ÜRO lapse õiguste konventsioonile, ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendavale aruandele (2015)  ja ka ÜRO Lapse Õiguste Komitee poolt Eestile 2017 tehtud lõppjäreldustele.

Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg sõnas: „Tulevikku vaadates peab kesksel kohal olema lastega perede toetamine ning lastele suunatud teenuste arendamine. Elanikkonna kindlustunnet suurendab teadmine, et riik hoolib kõikidest lastest ja nende vanematest.“

Rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit on märkinud riigi tulevikust kõneledes: „Eesti peaks kogu ulatuses olema elamisväärne koht mitte üksnes vähenõudlikele vanamemmedele, vaid ka noortele, väikeste või ka suuremate lastega peredele“.

Lastekaitse Liit leiab, et lapse elu mõjutab, millisesse peresse ta on sündinud, millises Eesti osas ta elab ja milline on temaga kokkupuutuvate spetsialistide professionaalsus. Siiski ei ole lapse heaolu jaoks sugugi vähem tähtis, millised on riigi poliitilised prioriteedid ja lahendused. Tulevikku vaadates peab Eestis järjepidevalt olema kesksel kohal lastega perede toetamine ja erinevate lastele suunatud teenuste arendamine, mis kõik omakorda suurendavad elanikkonna kindlustunnet, et riik hoolib lastest ja nende vanematest. 

Lastekaitse Liit on ühiskonnas lapse õigusi edendav organisatsioon, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele. Käesoleval aastal täitub liidul 30. tegevusaasta. 

Lastekaitse Liidu poolt Eesti erakondadele saadetud ettepanekud Eesti laste õiguste ja heaolu tagamiseks on lisatud manusena ja loetavad ka veebilehel: https://www.lastekaitseliit.ee/2018/09/mtu-lastekaitse-liit-ettepanekud-eesti-erakondadele-eesti-laste-oiguste-ja-heaolu-tagamiseks/

Lisainfo:

Grete Landson

Kommunikatsioonijuht

Lastekaitse Liit

5651909