Uudised

Rändeteemaliste reisistipendiumite konkurss ajakirjanikele

laine uudised-laine
4. aprill 2022

Mondo kuulutab välja rändeteemaliste reisistipendiumite konkursi, mille eesmärk on võimaldada noorel ajakirjanikul või ajakirjanike tiimil viia läbi uurimus rände ja/või integratsiooni teemadel mõnes olulises rände siht- või lähteriigis. Stipendiumivooru suurus on 12 500 eurot ja välja antakse viis stipendiumi.

Stipendium on mõeldud ajakirjaniku reisikulude katmiseks riiki, kus olles või kust naastes avaldab ajakirjanik vähemalt kaks erinevat meediasisu, mis kajastavad rände- ja integratsiooni teemalisi kogemusi selles riigis.

Uurimuses võib käsitleda erinevaid rändega seotud aspekte tuues esile ka positiivseid näiteid ja lahendusi. Ajakirjanduslikest formaatidest on eelistatud „solution journalism“. Stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 29. aprill 2022. Meediasisu peab valmima 5 kuu jooksul pärast stipendiumi eraldamist.

Stipendiumile kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

–   ajakirjaniku/ke CV-d

–   motivatsioonikiri koos lühikontseptsiooniga teemakäsitlusest ja formaadist (max 1 A4)

–   esialgne plaan meediasisu avaldamise kuupäevade ja kanalite/väljaannetega ning taotletava summa suurusega.

Nõuded kandidaadile:

–  kandideerija peab olema kuni 35-aastane praktiseeriv ajakirjanik (ajakirjanike tiimi puhul peab sellele tingimusele vastama vähemalt üks tiimi liige)

–  kandideerija peab tagama toodetud meediasisu ilmumise riikliku tasandi meediaväljaandes.

Info konkursi kohta on leitav ka Mondo kodulehel. Huvitatutel palume saata vajalikud dokumendid 29. aprilliks aadressil ave@mondo.org.ee.

Stipendiumi kasutamise kord kinnitatakse stipendiumi saaja ja MTÜ Mondo vahelise vastava lepinguga. Stipendiumisumma on maksuvaba. Konkursi korraldajatel on õigus vajadusel konkursi korda muuta või sobivate kandidaatide olemasolu puudumisel stipendiumi väljaandmisest loobuda.

Stipendiumid antakse välja projekti „Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil” raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Projekti peamine eesmärk on toetada avatumat, kaasavamat ja teadlikumat suhtumist rändesse ja rändajatesse.