Uudised

Rekordarv Euroopa Parlamendi liikmeid nõuab EL-i loomade heaolu eest vastutava voliniku nimetamist

laine uudised-laine
17. jaanuar 2022

Esmaspäeval, 10. jaanuaril edastas Euroopa Parlamendi liige Niels Fuglsang (sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon, Taani) 118 Euroopa Parlamendi liikme esitatud suulise küsimuse, et toetada loomade heaolu eest vastutava EL-i voliniku nimetamist.

Üle 150 Euroopa Parlamendi liikme ja üle 140 000 kodaniku avaldas hiljuti toetust kampaaniale #EUforAnimals, millega nõutakse, et loomade heaolule pöörataks rohkem tähelepanu, lisades selle vastutuse kirjelduse selgesõnaliselt asjaomase peadirektoraadi nimesse ja pädeva EL-i voliniku ametinimetusse. Voliniku vastutusalaks saaks “tervis, toiduohutus ja loomade heaolu”.

Kampaaniat toetab üle 40 loomakaitseorganisatsiooni üle Euroopa Liidu, sealhulgas loomade eestkoste organisatsioon Loomus. Lisaks toetavad algatust Euroopa Parlamendi liikmed Marina Kaljurand ja Urmas Paet.

“Loomade heaolu, kaitse ja nende õiguste eest seismine on aina olulisem nii Eesti kui ka kogu ülejäänud Euroopa inimestele. Praeguse voliniku ametinimetuse muutmine ja ametikirjelduse uuendamine nii, et selleks kajastuks ka loomade heaolu, oleks selge samm loomasõbralikuma Euroopa poole,” ütles Loomuse juhatuse liige Anu Tensing.

Tegemist on enim allkirjastatud temaatilise suulise küsimusega, mille Euroopa Parlamendi liikmed on esitanud. Kampaaniat juhib Belgia organisatsioon GAIA. “Euroopa Parlamendi liikmed tegid taas ajalugu, luues aluse järjekindlalt ja pidevalt loomade heaolust hoolivale Euroopa Liidule, nagu selle kodanikud nõuavad,” kommenteeris GAIA president Michel Vandenbosch.

Juunis läbi viidud uuring näitab, et 70% eurooplaste arvates peaks EL-is olema loomade heaolu eest vastutav volinik. Kuigi loomade heaolu on Euroopa kodanikele väga südamelähedane, on Brüsselis sellele tähelepanu pööramine sõltunud hetkel ametis oleva komisjoni prioriteetidest.

Praegu on EL-is loomade heaolule pühendunud komisjon, mis on algatanud seda teemat käsitlevate kehtivate õigusaktide läbivaatamise ja on korduvalt teatanud oma kavatsusest valmistada ette ambitsioonikaid parendusi tulevasteks aastateks. Eelmiste komisjonide tegevus selles valdkonnas on olnud peaaegu olematu ja sama võib juhtuda siis, kui järgmine komisjon oma tegevust 2024. aasta lõpus alustab. Selleks, et loomade heaolu valdkonnas tegevusetuse perioodi ei tuleks, on vaja selge vastutusalaga volinikku.