Uudised

Looma- ja looduskaitsjad algatasid petitsiooni metskitsede vibujahi legaliseerimise vastu

laine uudised-laine
30. juuni 2020

Eesti looma- ja looduskaitsjad algatasid MTÜ Loomuse eestvedamisel petitsiooni, millega seistakse vastu vibuküttide soovile legaliseerida Eestis suurulukite vibujaht. Petitsiooni algatajad leiavad, et igasugune jahiviiside laiendamine ja legaliseerimine vajab avalikku diskussiooni, millesse on kaasatud kõik huvigrupid ning Eesti avalikkus laiemalt.

“Vibujaht metskitsedele on julm meelelahutus, kus loomadele tekitatakse mittevajalikku valu ja kannatusi. Vibujahi tulemusel suureneb nn jahipraak, kus loomi vigastatakse, kuid ei tapeta. Samuti hoogustab vibujahi edasine legaliseerimine jahti sportlikust huvist,” ütles MTÜ Loomuse vabatahtlik Anny Drobet. 

Alates 2013. aastast on Eestis lubatud väikeulukite vibuga küttimine. Petitsiooni algatajad on vibujahi edasise legaliseerimise vastu. Samuti nõuavad allakirjutanud igasuguste jahiviiside laiendamise puhul avalikku diskussiooni, millesse on kaasatud kõik huvigrupid, eelkõige looma- ja looduskaitsjad ning Eesti avalikkus laiemalt.

Petitsiooni toetavad MTÜ Loomus, Eesti Loomakaitse Selts, kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks, Eesti Roheline Liikumine, Eestimaa Loomakaitse Liit, rohelise elustiili portaal Bioneer, Eesti Metsloomaühing ja Sihtasutus Koosloodus.

Vibujaht on keelatud näiteks Leedus, Lätis, Saksamaal, Austrias, Suurbritannias, Belgias, Hollandis, Norras ja Rootsis.

Anna allkiri siin: http://loomus.ee/vibujaht

Loomus tegeleb loomade huvide ja õiguste kaitsega ning loomade huvide esindamisega ühiskondlikes aruteludes. Loomus seisab eelkõige nende loomade eest, keda kasutatakse põllumajanduses, loomkatseteks, meelelahutustööstuses ja karusnahkade tootmiseks.
www.loomus.ee

Lisateave:
Annika Lepp
Kommunikatsioonijuht
MTÜ Loomus
+372 5516564
annika@loomus.ee